Gazul de şist, important pentru viitorul României, dar şi al Europei!

Scris de
George Scutaru Dubrovnik 1793

• Avertizează deputatul liberal George Scutaru, convins că trebuie făcută „o analiză aprofundată a tuturor implicaţiilor”

jan 12, 2014 – stalin, who wants wants to to assume that where to buy fluoxetine online uk that we we. fluoxetine medication depression upload face cream 

Problemele securităţii energetice ale Europei în general şi ale României zoloft price costco buy zoloft 50mg cheap zoloft în particular, au fost discutate la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a NATO de la Dubrovnik, unde ţara noastră a fost reprezentată de liderul P.N.L. Buzău, deputatul George Scutaru. dapoxetine price egypt . buy dapoxetine online uk – canadian pharmacy offers cheap generic drugs with next day delivery. top quality drugs, lowest prices, fast

order online at usa pharmacy! dapoxetine order online. express delivery, buy dapoxetine online.

Deputatul George Scutaru, liderul liberalilor judeţului, susţine că pe parcursul celor 3 zile de dezbateri în cadrul sesiunii de toamnă a Adunării Parlamentare a NATO, de­rulată recent la Dubrovnik – la care a participat în calitate de membru al Comisiei pentru securitate şi economie – s-au luat decizii importante. Una dintre ele se referă la o temă actuală a momentului, cea a gazelor de şist. „Unul dintre amendamente se referă la preocupările statelor euro­pene în chestiunea gazului de şist, cu referire directă la faptul că România a avizat explorarea acestui tip de com­bus- tibil neconvenţional în câteva perimetre, acest demers înscriindu-se în linia mai largă a acţiunilor ţării noastre care au drept scop diminuarea de­pendenţei de importurile de resurse din Rusia şi consolidarea independenţei energe­tice (…) Preocupările statelor europene vizează problema­tica de mediu, considerându-se că astfel de exploatări ar avea un impact major asupra mediului, lucru ce îndeamnă la o analiză aprofundată a tuturor implicaţiilor”, atrage atenţia deputatul de Buzău, care pre­cizează că S.U.A. şi Canada îşi consolidează din ce în ce mai mult independenţa energe­ti­că, în timp ce Europa ter­gi­versează lucrurile, doar statele est-europene fiind preocupate de problema se­cu­ri­tăţii şi independenţei ener­- getice. „În timp ce statele europene ma­nifestă o rezistenţă publică şi politică în raport cu metodele tehnice de exploa­tare a re­sur­selor energetice neconven­ţionale, S.U.A. şi Ca­nada îşi consolidează din ce în ce mai mult independenţa”, mai spune Scutaru. purchase fluoxetine online cheapest fluoxetine generic prozac fluoxetine cheap fluoxetine from india dosage range fluoxetine purchase fluoxetine online buy 60
O altă temă importantă abordată la Dubrovnik, în vi­ziunea deputatului liberal, este cea referitoare la viitorul tratat de liber schimb dintre U.E. şi S.U.A. „Suporterii acestui acord consideră că ideea de bază ar fi crearea unui spaţiu economic mult mai atractiv şi competitiv, ca o contrapondere la economiile emergente (China, India, Brazilia etc.). Pe de altă parte oponenţii spun că efectele acestui acord vor conduce la o dezindustrializare a Europei. Companiile americane care au avantajul de a produce la costuri mici, ca urmare a volumului mare de energie ne­con- venţională folosită, provenită din exploatările proprii de petrol şi gaze de şist, vor face o concurenţă puternică sta­te­lor europene”, explică Scuta­ru. El spune că negocierile deschise pe această temă în luna iulie, ar trebui să se în­cheie în doi ani, însă discuţiile pot fi chiar mai lungi, având în vedere că beneficiile econo­mice sunt modeste, scopul Tratatului fiind mai degrabă unul strategic şi geo-politic. „Concluzia a fost că va fi o negociere dură până la fina­li­za­rea acordului de liber schimb între S.U.A. şi U.E., legiuitorii celor două zone, Congresul American şi Parlamentul European trebuind să-şi armonizeze viziunile astfel încât acordul să fie în beneficiul ambelor părţi”, precizează deputatul George Scutaru. ●