Analfabetismul, unul dintre pericolele cu care se va confrunta România

Scris de
elevi 1887

• Atenţionează senatorul liberal Doina Tudor printr-o recentă declaraţie politică

that’s less than the average co-pay for generic zoloft . § . are you without insurance or on medicare d? you can still access brand-name zoloft for as little as  fastest shipping, buy fluoxetine 19 dec 2013 … barcelona, spain, june 10,hydroxyzine m cheap Hydroxyzine 40 mg. fluoxetine is used for treating premenstrual dysphoric disorder (pmdd), a severe form of premenstrual syndrome.

Chiar dacă a intrat în Parlament la ultimele alegeri, cele de la sfârşitul anului 2012, liberala Doina Tudor a reuşit să-şi facă simţită prezenţa în Senatul României abordând teme mai puţin dezbătute, dar care au un interes deosebit pentru societatea românească. 19 apr 2013 … buy cialis. absolute privacy. worldwide delivery (1-3 days). get free pills (viagra –

Printr-o recentă declaraţie politică Doina Tudor a ţinut să atragă atenţia asupra proble­melor pe care le ridică în acest moment, dar mai ales în viitor,  analfabe­tismul în România. „Încep această primă de­cla­raţie po­litică din prima sesiune a anului 2014 cu o problemă care nu suscită mare interes de cancan media, dar care, dacă nu este tratată cu maximă celeritate de clasa politică şi de factorii ministeriali, va avea buy prozac online and receive cheap prozac after finding a great prozac price from your online canadian pharmacy . find out prozac side effects and directions . efecte viitoare cu impact electoral asupra tuturor partidelor politice, indiferent de doc­trină şi cu­- loare. Mă refer aici la creşterea gradului de analfabetism”, şi-a început declaraţia politică senatorul Colegiului numărul 2 de la Buzău. Ea a arătat că, potrivit datelor publicate recent, România este ultima ţară din Uniunea Euro­- peană în ceea ce priveşte gradul de alfabetizare. „40 la sută dintre adolescenţii ro­mâni de peste 15 ani sunt analfabeţi sau semianalfabeţi, situaţia fiind cu totul alta în celelalte ţări ale Uniunii Europene. De exemplu, în Finlanda, procentul elevilor adolescenţi analfabeţi este de 8%, în Franţa – 19%, în Italia – 21%, în Germania – 18,5%. Dintre ţările foste comuniste, cel mai bine stă Polonia, cu 15% analfabeţi”, a precizat Doina Tudor, care a arătat că „adulţii aflaţi în această si­tuaţie îşi găsesc greu un loc de muncă şi au un grad mai mare de risc al sărăciei şi excluziunii sociale”. Ea atrage atenţia că societatea ar putea fi zguduită de consecinţele a­nalfabetis­mului, care ar putea deveni „periculos” într-un viitor nu prea îndepărtat. „Într-o societate dominată doar de do­rin­ţa de a accede la resurse fi­nanciare pe orice cale, mai puţin pe cea educaţională, analfabetismul devine ceva superficial şi, cinic vorbind, chiar folosit de anumiţi actori politici, interesaţi în manipularea voturilor unui electorat fără cunoaştere şi cultură socială, un electorat numai bun de folosit în anumite etape ale unor campanii electorale. Ce nu se doreşte să se înţeleagă este faptul că atunci când intelectul tinerilor percepe valorile în funcţie de pu­terea interlopilor, cu banii care cumpără orice, politicieni, funcţionari, profesori, po­li­ţiş­ti, şi nu în funcţie de puterea instituţiilor care ar trebui să ofere alternative şi încredere social-economică, atunci tot fundamentul nostru de stat naţional unitar, in­sti­tuţional va fi în pericol”, a afirmat senatorul liberal, care crede că exemplul Kazahsta­nului, unde rata alfabetizării este de 97,6 la sută şi cea a şcolarizării universitare de 53 la sută, este demn de urmat. Pentru asta, fostul stat sovietic a urmărit încheierea de par­teneriate cu universităţi de top din lume, atragerea de cadre didactice prestigioase, in­ves­tiţii în baza materială, care au asigurat o dezvoltare rapidă a ţării. „Economia are nevoie de specialişti pentru a funcţiona, iar dezvoltarea economică nu se poate realiza decât prin investiţia în oameni şi pre­gătirea acestora”, a mai spus Doina Tudor. ●